2017-03-29

Kontakt, dane teleadresowe

KIEROWNICTWO

 

Siedziba Urzędu - sekretariat
al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 847 42 56, 847 42 57 | fax +48 59 847 42 55
e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl

 

Dyrektor Urzędu Morskiego

e-mail: dyrektor@umsl.gov.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

e-mail: dim@umsl.gov.pl

 

Godziny pracy Urzędu:
pon. - pt. godz. 7.30-15.30

 

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon. - pt. godz. 8.00-14.00

 


 

Pion techniczny - sekretariat
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel. +48 59 848 19 90, 848 19 91 | fax +48 59 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dt@umsl.gov.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych:

e-mail: dt@umsl.gov.pl

 

Godziny pracy Urzędu:
pon. - pt. godz. 7.30-15.30


 

ADMINISTARCJA

 

Główna Księgowa:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 30 | fax 59 847 42 55
e-mail: gk@umsl.gov.pl

 

Wydział Finansowo - Księgowy:   

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 21 | fax 59 847 42 55
e-mail: ksiegowosc@umsl.gov.pl, place@umsl.gov.pl
 

Wydział Administracyjno - Gospodarczy:

Zakres kadrowy i płacowy:
al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 34, 842 38 05, 847 42 15, 847 42 60
e-mail: kadry@umsl.gov.pl, socjalny@umsl.gov.pl
 

Zakres administracyjny:
al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 07, 222, 238 | fax 59 847 42 55
e-mail: gnwydzial@umsl.gov.pl

 

Inspektorat Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 58, 847 42 32 | fax 59 847 42 55
e-mail: iap@umsl.gov.pl, hydrografia@umsl.gov.pl


Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego:   

ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk
tel. 59 848 19 91 w. 62,63,64
tel. bezp. 59 848 19 93 | tel./fax: 59 847 42 24
e-mail: ion@umsl.gov.pl

Grupa Techniczna ON - Darłowo:
serwis@umsl.gov.pl

 

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 12, 847 42 27
tel. bezp. 59 840 26 07 | fax 59 840 26 07
e-mail: ibz@umsl.gov.pl

 

Nadzór Rynku:    

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 11
e-mail: bznr@umsl.gov.pl

 

Oddział Dokumentów Żeglarskich:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 13, 847 42 54
tel. bezp./fax 59 842 38 34
e-mail: dokumenty@umsl.gov.pl

 

Oddział Inspekcji Okrętowej:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 12, 847 42 27
tel. bezp./fax 59 840 26 07
e-mail: psc@umsl.gov.pl


Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 14 | fax 59 847 42 55
e-mail: ios@umsl.gov.pl


Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 53 - Kancelaria
tel. 59 847 42 36 - Pełnomocnik
fax 59 847 42 55
e-mail: mberowski@umsl.gov.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 16 | fax 59 847 42 55
e-mail: inspektorppoz@umsl.gov.pl

 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 16 | fax 59 847 42 55
e-mail: pelnomocnikiso@umsl.gov.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. BHP:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 51 | fax 59 847 42 55
e-mail: inspektorbhp@umsl.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich:

al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
tel. 59 847 42 03, 205 | fax 59 847 42 55
e-mail: zp@umsl.gov.pl
 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny:

ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk
tel. 59 848 19 90, 848 19 91, 848 19 93
e-mail: wti@umsl.gov.pl
 

Inspektorat Nadzoru i Zagospodarowania Przestrzennego:

ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk
tel. 59 848 19 90, 848 19 91, 848 19 93 wew. 37, 38
e-mail: inp@umsl.gov.pl
 

Wydział Zaopatrzenia i Transportu:

ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk
tel. 59 848 19 90, 848 19 91, 848 19 93 wew. 46
e-mail: zaopatrzenie@umsl.gov.pl, transport@umsl.gov.pl
 

Wydział Technologii Informatycznych:

ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk
tel. 59 848 19 90, 848 19 91, 848 19 93 wew. 55, 61
e-mail: informatyk@umsl.gov.pl

 

Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego:

ul. Marynarki Polskiej 3, 76-270 Ustka
tel. 59 814 62 04
e-mail: imrm-ustka@umsl.gov.pl

Słupsk Traffic:

tel. 59 814 48 89
e-mail: slupsk-traffic@umsl.gov.pl

 

Biuro Spraw Obronnych Żeglugi w Ustce:

ul. Marynarki Polskiej 5, 76-270 Ustka
tel./fax 59 815 22 52
e-mail: bsoz@umsl.gov.pl
 

Inspektorat Ochrony Wybrzeża:

ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk
tel. 59 848 19 90, 848 19 91, 848 19 93 wew. 68, 58, 33, 42, 57, 74
e-mail: iow@umsl.gov.pl
 

OOW Ustronie Morskie:

ul. Nadbrzeżna 8, 78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 55 89
e-mail: owustronie@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.00-15.00

 

OOW Darłowo:

ul. Zachodnia 2, 76-150 Darłowo
tel. 94 340 68 46, 340 68 38
e-mail: owdarlowo@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.00-15.00

 

OOW Ustka:

ul. Kościuszki 13, 76-270 Ustka
tel. 59 814 42 56
e-mail: owustka@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.00-15.00

 

OOW Łeba:

ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba
tel. 59 866 12 77
e-mail: owleba@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.00-15.00

 


 

KAPITANATY, BOSMANATY

 

Kapitanat Portu Łeba:

ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba
tel. 59 866-14 60 | fax 59 866 13 08
e-mail: kpleba@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

 

Kapitanat Portu Ustka:

ul. Marynarki Polskiej 3, 76-270 Ustka
tel. 59 814 44 30 | fax 59 814 44 30
e-mail: kpustka@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

 

Kapitanat Portu Darłowo:

ul. Zachodnia 2, 76-150 Darłowo
tel. 94 340 68 31
e-mail: kpdarlowo@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

 

Kapitanat Portu Kołobrzeg:

ul. Morska 8, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 27 03 | fax 94 352 27 03
e-mail: kpkol@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

 

Bosmanat Portu Kołobrzeg:

ul. Morska 2, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 27 99
e-mail: vtskolobrzeg@umsl.gov.pl

 

Bosmanat Portu Dźwirzyno:

ul. Wyzwolenia 1, 78-131 Dźwirzyno
tel. 94 358 54 23
e-mail: vtsdzwirzyno@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.00-15.00

 

Bosmanat Portu Darłowo:

ul. Zachodnia 2, 76-150 Darłowo
tel. 94 340 68 40
e-mail: vtsdarlowo@umsl.gov.pl

 

Bosmanat Portu Ustka:

ul. Marynarki Polskiej 3, 76-270 Ustka
tel. 59 814 45 33
e-mail: vtsustka@umsl.gov.pl

 

Bosmanat Portu Rowy:

ul. Portowa 4, 76-212 Rowy
tel. 59 814 18 28
e-mail: vtsrowy@umsl.gov.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7.00-15.00

 

Bosmanat Portu Łeba:

ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba
tel. 59 866 15 30
e-mail: vtsleba@umsl.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się