2017-08-23

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Instrukcja korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Słupsku

  • Nagłówek strony BIP
  • Nawigacja
  • Wyszukiwarka
  • Zmiana wielkości tekstu
  • Drukowanie
  • Odnośniki


Nagłówek strony BIP

Logo graficzne BIP znajdujące się w lewej części nagłówka strony zawiera odnośnik do strony głównej serwisu.

 

Nawigacja

Do korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywane jest menu rozwijalne (hierarchiczne) podzielone na kategorie tematyczne znajdujące się po lewej części strony.
Pozycje w menu prowadzą bezpośrednio do stron zawierających treść dokumentu lub do listy podkategorii.

 

Wyszukiwanie
Po wpisaniu frazy do okienka z tekstem „wpisz szukaną frazę” (nagłówek strony BIP) należy wcisnąć przycisk Szukaj. Po przeszukaniu serwisu pojawi się lista wyników wyszukiwania z odnośnikami prowadzącymi do stron zawierających wpisaną frazę. W celu przejrzenia zawartości danego dokumentu należy kliknąć na jego tytuł.
Jeżeli określona fraza nie zostanie znaleziona pojawia się komunikat „Brak wyników wyszukiwania dla podanych kryteriów”.

 

Zmiana wielkości tekstu
Każda strona posiada możliwość zmiany rozmiaru czcionki tekstu za pomocą trzech literek: A A A znajdujących się w prawej części nagłówka strony BIP. Po wciśnięciu każdej z nich nastąpi zmiana rozmiaru tekstu proporcjonalnie do ich wielkości.

 

Drukowanie
Każdą stronę biuletynu można wydrukować poprzez przycisk oznaczony ikonką lub utworzyć plik w formacie .pdf poprzez przycisk oznaczony ikonką   znajdujące się w prawej górnej części strony.

 

Odnośniki
Informacje zawarte na stronach BIP mogą zawierać odnośniki (hiperłącza) kierujące do innych stron WWW lub umożliwiające otwarcie dokumentu. Odnośniki w treści strony są oznaczone kolorem niebieskim.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się